Heeft u geld nodig voor een verbouwing en wilt u weten waar een kredietverstrekker op zal letten bij een keuringsproces? Hierbij in dit artikel een aantal criteria die we uit lichten om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het keuringsproces van een kredietverstrekker.

Criteria
Er zijn verschillende onderdelen waar een kredietverstrekker op zal gaan letten bij het lenen van geld. Zo zullen ze gaan letten op een eventuele BKR registratie, uw inkomen (constant) en het bijbehorende risico en rendement.

BKR registratie
Wat houdt een BKR registratie eigenlijk in? BKR staat voor Bureau Krediet Registratie, hier worden alle financiële leningen en/of kredieten die verstrekt worden vastgelegd. Zo kunt u een bepaald persoon of organisatie controleren op kredietwaardigheid en bekijken of deze persoon of instantie betalingsachterstanden heeft. Wanneer dit het geval is is het risico van een lening verstrekken natuurlijk hoger en zal het rendement wat daar tegenover hoort te staan vanzelf sprekend ook hoger horen te zijn.

Kortom: het BKR registreert alle noodzakelijke informatie die een kredietverstrekker nodig heeft bij het lenen van geld. Weet u niet of u bij het BKR geregistreerd staat en wilt u dit controleren? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie!

Inkomen
Uw inkomen of een gezamenlijk inkomen van u en uw partner zijn vaak ook doorslaggevend voor een kredietverstrekker. Zij halen uw totale inkomen namelijk langs een formule en kunnen zo een inschatting maken of het bedrag wat u wilt lenen verantwoord geleend kan worden of dat het in verhouding teveel is met wat u terug kunt betalen (op termijn). Vaak kun je online wel achterhalen welke formules en/of berekeningen bepaalde financiële instanties hierop los laten en dus een inschatting maken bij welke partijen je wel of niet aan hoeft te kloppen.

Risico & Rendement
Algemeen bekend is natuurlijk het feit dat er bij een hoger risico ook een hoger rendement hoort. Het risico dat iemand zijn of haar geld kwijt raakt bij een persoon in een hogere risicoschaal is dan ook (logischerwijs) groter. Echter neemt dit wel met zich mee dat relatief armere mensen vaak meer rente betalen en het dus steeds moeilijker wordt om aan financiële verplichtingen te voldoen.